• Rasmus Mühlback Hansen

August måned var også positiv for momentum poteføljen

August måned bød på yderligere stigninger til momentum porteføljen og det fantastiske afkast fortsætter med at blive bedre og bedre for hver måned der går. Tre aktier bliver skiftet ud og porteføljen er nu klar til september måned.


Hvis det er første gang du læser om denne modelportefølje vil jeg anbefale dig at læse nedenstående afsnit. Har du derimod fulgt med før kan du med fordel springe afsnittet over da det er en introduktion til porteføljen.


Intro

Momentum handler om at investere i de aktier som er steget mest over en vis periode, i håbet om at de vil fortsætte med at stige. Jeg har testet strategien for denne modelportefølje, helt tilbage til starten af år 2000 og resultaterne ser lovende ud. Modelporteføljen har siden årsskiftet leveret et afkast på 66,36% før omkostninger. Modelportefølje vil blive opdateret hver måned og i det første blogindlæg om denne portefølje fremgår der et overblik over handlerne som er fortaget siden starten af året og frem til juni. Porteføljen er opdelt geografisk på de fire nordiske lande, Danmark, Finland, Norge og Sverige og tager udgangspunkt i alle mid- og large cap aktierne i disse lande. Det vil sige at selskaberne der indgår i denne modelportefølje vælges bland alle store og mellemstore børsnoteret selskaber i de fire lande. Fordelen ved at vælge bland de største er at aktierne er mere likvide (Det vil sige at de handles oftere) og det er derfor ikke særlig stor forskel mellem købs- og salgspris.

Du kan læse det første indlæg omkring porteføljen her.


Resultaterne fra august måned

Den danske del af porteføljen, bestod i sidste måned af to aktier, nemlig NTG Nordic Transport Group og Cbrain, som er steget med henholdsvis 8,83% og 30,57%. Dette betyder at den danske del af porteføljen har givet et afkast på 19,70% i august måned.


De tre aktier som indgik i den finske del af porteføljen, var QT Group, Harvia og Marimekko. Både QT Group og Marimekko steg med henholdsvis 36,08% og 9,97% hvorimod Harvia faldt med 7,65%. Det betyder at den finske del af porteføljen steg med 12,80% i sidste måned.


I den svenske del af porteføljen endte to ud af de fire aktier i plus. New Wave Group og XANO Industri faldt med henholdsvis 2,45% og 14,48%. BICO Group og Veoneer steg dog tilstrækkelig meget til at porteføljen endte i plus. De to aktier steg med 5,02% og 30,20% Det betyder at den svenske del af porteføljen endte med at stige 4,57% i august måned.


Den del som trak marginalt i den forkerte retning sidste måned, var den norske del af porteføljen som endte med at falde 0,08%. Både REC Silicon endte med at falde 17,15%, hvorimod MPC Container Ships steg med 16.98%. Porteføljen er dermed den eneste af de fire porteføljer som endte med at falde i august måned.


Alt i alt endte porteføljen med at stige 9,21% i august måned, hvilket er mere end godkendt. Det betyder også at porteføljen nu er steget med hele 66,36% siden nytår.


Ændringer

Nedenfor kan du se de opdaterede porteføljer, både de nye aktier og dem som fortsætter i porteføljen. Alle aktien er blevet nulstillet så de har købskurs pr. 1. september, hvilket gør det nemmere at se hvilke aktier der klarer sig bedst i den enkelt måned.

I den danske del af porteføljen er det stadig NTG Nordic Transport Group og Cbrain som er i porteføljen, der dermed ikke sket nogen ændringer i denne del.


I den finske del af porteføljen er Marimekko skiftet ud med Outokumpu i denne måned. QT Group og Harvie fortsætter med at være en del af porteføljen.


Både New Wave Group og Veoneer bliver skiftet ud med Hexatronic group og Volati. BICO Group (Tidligere Cellink) og XANO Industri fortsætter i porteføljen.


Ligesom i den danske del af porteføljen er der ikke nogen ændringer i den norske del som stadig består af REC Silicon og MPC Container Ships.


Det bliver spændende om porteføljen kan fortsætte med levere positive afkast og om den kan nå op over 100% inden året er omme, men det vil kun tiden afslører.


Disclaimer:

Alt indehold på denne blog er på ingen måder en anbefaling eller rådgivning og det skal udelukkende opfattes som inspiration. Jeg opfordrer til at man selv laver sin egen analyse. Det vil tydeligt fremgå hvis Rasmus Mühlback Hansen har aktier i nogen af de nævnte selskaber eller lignende. Historisk Afkast er på ingen måde en garanti for fremtidigt afkast. Det anbefales at man investerer ansvarligt og kun med penge som man kan tåle at tabe. Rasmus Mühlback Hansen og Mühlback Invest kan på ingen måde holdes ansvarlig.


Rasmus Mühlback Hansen ejer aktier i følgende af de nævnte selskaber: NTG, Cbrain, QT Group, Harvia, Marimekko, MPC Container Ships, REC Silicon, BICO Group, New Wave Group B


177 visninger0 kommentarer