• Rasmus Mühlback Hansen

Den første måned med fald for momentum

September blev den første måned i år hvor momentumporteføljen oplevede negative afkast. Det er et resultat at der har været en større korrektion på det globale aktiemarked. (En korrektion er når aktiemarkedet falder mellem 10% og 20%, hvorimod et fald på mere end 20% kaldes et krak). Der er dog sket flere ændringer i porteføljen som følge af faldet i september måned.


Intro

Momentum handler om at investere i de aktier som er steget mest over en vis periode, i håbet om at de vil fortsætte med at stige. Jeg har testet strategien for denne modelportefølje, helt tilbage til starten af år 2000 og resultaterne ser lovende ud. Modelporteføljen har siden årsskiftet leveret et afkast på 35,81% før omkostninger. Modelportefølje vil blive opdateret hver måned og i det første blogindlæg om denne portefølje fremgår der et overblik over handlerne som er fortaget siden starten af året og frem til juni. Porteføljen er opdelt geografisk på de fire nordiske lande, Danmark, Finland, Norge og Sverige og tager udgangspunkt i alle mid- og large cap aktierne i disse lande. Det vil sige at selskaberne der indgår i denne modelportefølje vælges bland alle store og mellemstore børsnoteret selskaber i de fire lande. Fordelen ved at vælge bland de største er at aktierne er mere likvide (Det vil sige at de handles oftere) og det er derfor ikke særlig stor forskel mellem købs- og salgspris.


Du kan læse det første indlæg omkring porteføljen her.


Resultaterne fra september måned

Den danske del af porteføljen, bestod i sidste måned af to aktier, nemlig NTG Nordic Transport Group og Cbrain, som er faldet med henholdsvis 12,36% og 22,54%. Dette betyder at den danske del af porteføljen har givet et negativt afkast på 17,45% i september måned.


De tre aktier som indgik i den finske del af porteføljen, var QT Group, Harvia og Marimekko. Alle tre faldt med henholdsvis 7,07%, 19,38% og 10,39%. Det betyder at den finske del af porteføljen faldt med 12,28% i sidste måned.


I den svenske del af porteføljen endte en ud af de fire aktier i plus. XANO Industri, BICO Group og Volati faldt med henholdsvis 35,96%, 15,36% og 18,60%. Hexatronic Group steg med 2,43%, dette var dog langt fra nok til at få den svenske del af porteføljen i plus. Det betyder at den svenske del af porteføljen endte med at falde 16,87% i september måned.


Den norske del af porteføljen, var den del som trak mest i den forkerte retning og endte med at falde hele 33,54%. Både REC Silicon og MPC Container Ships endte med at falde hhv. 38,00% og 29,09%.


Alt i alt endte porteføljen med at fald 16,26% i august måned, hvilket er et relativt stort fald på bare en måned, men det er ikke noget som vækker min bekymring. Årsagen til at jeg ikke er bekymret for det store fald er at aktiemarkedet er steget så meget i år og dermed var en korrektion ventet, men udsigterne for de næste par år ser rigtig gode ud, så de nuværende fald er en rigtig god mulighed for at få købt nogle flere aktier hvis man har penge stående på en konto. Men faldet på 16,26% betyder at porteføljen nu er kun steget med 35,81% siden nytår.Ændringer

Nedenfor kan du se de opdaterede porteføljer, både de nye aktier og dem som fortsætter i porteføljen. Alle aktien er blevet nulstillet så de har købskurs pr. 1. oktober, hvilket gør det nemmere at se hvilke aktier der klarer sig bedst i den enkelt måned.


I den danske del af porteføljen er det stadig NTG Nordic Transport Group og Cbrain som er i porteføljen, der dermed ikke sket nogen ændringer i denne del.


I den finske del af porteføljen er Outokumpu skiftet ud med Evli Bank i denne måned. QT Group og Harvie fortsætter med at være en del af porteføljen.


Både XANO Industri, BICO Group og Volati bliver skiftet ud med New Wave Group, international Petroleum Corporation og Collector. Hexatronic group er den eneste som fortsætter i porteføljen.


I den norske del af porteføljen er det REC Silicon som bliver skiftet ud med Flex LNG. MPC Container Ships fortsætter med at blive i porteføljen som nu 100% består af rederiaktier.


Jeg håber at vi har set eller snart ser bunden på den nuværende korrektion og at aktiemarkedet snart begynder at stige igen, eller er der ikke længe til at regnskaberne fra 3. kvartal begynder at blive offentliggjort og forhåbentligt kommer med gode nyheder.


Disclaimer:


Alt indehold på denne blog er på ingen måder en anbefaling eller rådgivning og det skal udelukkende opfattes som inspiration. Jeg opfordrer til at man selv laver sin egen analyse. Det vil tydeligt fremgå hvis Rasmus Mühlback Hansen har aktier i nogen af de nævnte selskaber eller lignende. Historisk Afkast er på ingen måde en garanti for fremtidigt afkast. Det anbefales at man investerer ansvarligt og kun med penge som man kan tåle at tabe. Rasmus Mühlback Hansen og Mühlback Invest kan på ingen måde holdes ansvarlig.


Rasmus Mühlback Hansen ejer aktier i følgende af de nævnte selskaber: NTG, Cbrain, QT Group, Harvia, MPC Container Ships, REC Silicon, BICO Group, New Wave Group


140 visninger0 kommentarer