• Rasmus Mühlback Hansen

Fantastisk måned for momentum porteføljen

Juni måned blev den første måned hvor jeg delte denne portefølje, og resultatet har været fantastisk, hvor en af aktierne er steget over 100% og hvor porteføljen steg med hele 19,75%.


Hvis det er første gang du læser om denne modelportefølje vil jeg anbefale dig at læse nedenstående afsnit. Har du derimod fulgt med før kan du med fordel springe afsnittet over da det er en introduktion til porteføljen.


Intro

Momentum handler om at investere i de aktier som er steget mest over en vis periode, i håbet om at de vil fortsætte med at stige. Jeg har testet strategien for denne modelportefølje, helt tilbage til starten af år 2000 og resultaterne ser lovende ud. Modelporteføljen har siden årsskiftet leveret et afkast på 18,21% før omkostninger. Modelportefølje vil blive opdateret hver måned og i dette første indlæg omkring vil der også fremgå et overblik over handlerne som er fortaget siden starten af året. Porteføljen er opdelt geografisk på de fire nordiske lande, Danmark, Finland, Norge og Sverige og tager udgangspunkt i alle mid- og large cap aktierne i disse lande. Det vil sige at selskaberne der indgår i denne modelportefølje vælges bland alle store og mellemstore børsnoteret selskaber i de fire lande. Fordelen ved at vælge bland de største er at aktierne er mere likvide (Det vil sige at de handles oftere) og der er derfor ikke særlig stor forskel mellem købs- og salgspris.

Du kan læse det første indlæg omkring porteføljen her.


Resultaterne fra juni måned

Den danske del af porteføljen, bestod i sidste måned af to aktier, nemlig NTG Nordic Transport Group og Cbrain, som er steget med henholdsvis 10,07% og 32,49%. Dette betyder at den danske del af porteføljen har givet et afkast på 21,28% i juni måned.


De tre aktier som indgik i den finske del af porteføljen, var QT Group, Harvia og Marimekko Corporation. Både QT Group og Marimekko Corporation faldt henholdsvis 6,00% og 7,59% hvorimod Harvia steg 5,70%. Det betyder at den finske del af porteføljen faldt med 2,63% i sidste måned.


Den svenske del af porteføljen er trak i den forkerte retning sidste måned. Tre ud af de fire aktier endte nemlig med at falde. Det var Svolder A, Elanders B og G5 Entertainment som alle faldt med henholdsvis 21,27%, 9,23% og 4,65%. New Wave Group gik dog i den anden retning og endte med en stigning på 7,47%. Det betyder at den svenske del af porteføljen endte med at falde 6,92% i juni måned.


Den del som bidrog mest til sidste måneds flotte resultat, var den norske del af porteføljen som endte med at stige hele 67,25%. Både REC Silicon og MPC Container Ships endte med at stige, men det var MPC Container Ships gjorde det meste af arbejdet med en stigning på hele 117,14%. REC Silicon steg derimod "kun" med 17,36%, hvilket heller ikke er et dårligt resultat.


Alt i alt endte porteføljen med at stige 19,75% i juni måned, hvilket er mere end godkendt. Det betyder også at porteføljen nu er steget med hele 41,97% siden nytår.


Ændringer

Nedenfor kan du se de opdaterede porteføljer, både de nye aktier og dem som fortsætter i porteføljen. Alle aktien er blevet nulstillet så de har købskurs pr. 1. juli, hvilket gør det nemmere at se hvilke aktier der klarer sig bedst i den enkelt måned.

I den danske del af porteføljen er det stadig NTG Nordic Transport Group og Cbrain som er i porteføljen, der dermed ikke sket nogen ændringer i denne del.


I den finske del af porteføljen er Marimekko skiftet ud med Tikkurila i denne måned. QT Group og Harvie fortsætter med at være en del af porteføljen.


Både New Wave Group og Elanders B får lov at blive i porteføljen mens Svolder B og G5 Entertainment bliver skiftet ud med Cellink B og Catena Media.


Ligesom i den danske del af porteføljen er der ikke nogen ændringer i den norske del som stadig består af REC Silicon og MPC Container Ships.


Det bliver spændende om porteføljen kan levere et lige så godt resultat i juli som den gjorde i juni, men det vil kun tiden afslører.


Disclaimer:

Alt indehold på denne blog er på ingen måder en anbefaling eller rådgivning og det skal udelukkende opfattes som inspiration. Jeg opfordrer til at man selv laver sin egen analyse. Det vil tydeligt fremgå hvis Rasmus Mühlback Hansen har aktier i nogen af de nævnte selskaber eller lignende. Historisk Afkast er på ingen måde en garanti for fremtidigt afkast. Det anbefales at man investerer ansvarligt og kun med penge som man kan tåle at tabe. Rasmus Mühlback Hansen og Mühlback Invest kan på ingen måde holdes ansvarlig.


Rasmus Mühlback Hansen ejer aktier i følgende af de nævnte selskaber: NTG, Cbrain, QT Group, Harvia, MPC Container Ships, REC Silicon, Cellink B, New Wave Group B og Elanders B.
33 visninger0 kommentarer