• Rasmus Mühlback Hansen

Flere købsaktuelle aktier lige nu

Yara International er en norsk virksomhed, som fremstiller gødning og kemikalier. Aktien er stadig købsaktuel efter at have brudt op over en tidligere top som indikere at opturen skal fortsætte. Bruddet sker på stigende positiv volumen, hvilket indikerer at bruddet er ægte. MACD er stigende og over 0, og RSI er stigende og over 50, hvilket ofte forstærker sandsynligheden for yderligere opgang.


Man kan handle aktien på følgende måde:

Købskurs 413,00

Kursmål 490,00

Stop loss 375,00

Risk Reward 2,03Lundbergföretagen B er et svensk investeringsselskab som investerer i børsnoteret selskaber og unoteret selskaber. Jeg har tidligere nævnt denne aktie som en mulig kandidat da den var tæt på at bryde modstandsniveauet i 353,00. Aktien har nu brudt dette modstandsniveau og aktier er dermed blevet købsaktuel. Det skal dog nævnes at aktien er steget meget på det sidste, hor der derfor nemt kan komme en mindre korrektion ned før videre opgang. Alle indikatorer peger opad på nær volumen som er lidt tilbageholdende, dette kan være på grund af sommerferien hvor der ofte er mindre volumen. Derfor kan det være en ide at passe lidt på hvis man vælger at investere i denne aktie da det kan være et falsk købssignal. Mit råd hvis man gerne vil købe aktien er at man skal starte med at købe en mindre position.

Man kan handle aktien med følgende strategi:

Købskurs 360,00

Kursmål 455,00

Stop loss 315,00

Risk/Reward 2,11Det danske biotekselskab Genmab er lige nu købsaktuel efter at have brudt modstand i 1.235. Aktien har siden midten af 2017 været i en nedtrend, men i 1. kvartal i år blev der etableret en bundformation. Bundformationen er en omvendt skulder-hoved-skulder formation. Aktien ligger nu i en stigende trendkanal med god støtte fra både RSI, MACD og volumen. RSI viser godt nok lidt sidelænstrend lige nu men har stigende bunde, hvilket betyder at det kun er et spørgsmål om tid før den stiger over toppene. RSI ligger også over 50 som igen indikere opgang for aktiekursen. MACD ser ligesom RSI lidt flad ud men med en svag stigningstakt over 0 som understøtter yderligere opgang for aktiekursen. Volumen understøtter bruddet idet volumen er høj og positiv på tidspunktet for bruddet, hvilket indikerer at bruddet er et ægte brud.


Man kan anvende følgende handelsstrategi hvis man gerne vil handle aktien:

Købskurs 1.235,00

Kursmål 1.515,00

Stop loss 1.100,00

Risk/Reward 2,07Biotekselskabet Bavarian Nordic, som også er dansk, har haft en svær tid med store aktiefald og en generelt faldende aktiekurs. Aktien har dog ligget i en sidelæns trend i starten af i år og er nu brudt op over toppen af denne trendkanal. Med bruddet op over toppen af kanalen i 169 som også er et modstandsniveau har gjort aktien købsaktuel. Aktiens opgang har stærk opbakning fra både RSI, MACD og volumen. RSI stige kraftigt hvilket understøtter at stigningen i aktiekursen fortsætter. MACD bryder også fra negativt terræn op over 0 hvilket igen indikerer yderligere opgang for aktiekursen. Volumen er positiv men er lidt til den svage side. Næste udfordring bliver at bryde modstandsniveauet i 214-15 og aktien skal helst ikke falde under det gamle modstandsniveau som nu er et støtteniveau i 169.


Følgende handelsstrategi kan anvendes:

Købskurs 190,00

Kursmål 250,00

Stop loss 160,00

Risk/Reward 2,00Med en stigende usikkerhed omkring verdensøkonomien og en stigende guldpris er guldminer interessante at kigge på, en af dem er Barrick Gold Corp. Aktien kan både handles i USA og Canada, denne analyse er på den amerikanske aktie. Aktien har været faldende siden midten af 2016 men har etableret en bund og er nu brudt op over modstand i 15,50 USD. RSI er stigende og understøtter videre kursopgang, men lidt overkøbt. MACD er stigende og over 0, hvilket understøtter en højere aktiekurs. Volumen er positiv hvilket sammen med MACD giver godt støtte til aktiekursen og indikerer videre opgang. Aktien er dog steget meget på det sidste og en mindre korrektion ned mod støtte i 15,5 kan muligvis forekomme. Derfor kan man vælge at følge nedenstående handelsstrategi eller vente på en mindre korrektion.


En mulig handelsstrategi man kan anvende, er følgende:

Købskurs 17,00

Kursmål 22,00

Stop loss 14,50

Risk/Reward 2,00Begreber:

  • RSI - Relative Strength Index - bruges til at kortlægge den aktuelle og historiske styrke eller svaghed i en aktie eller et marked baseret på slutkurserne i en nylig handelsperiode. RSI er vigtig fordi det kan fortælle lidt om fremtiden, f.eks. hvis RSI er faldende men aktiekursen er stigende så kan det betyde at aktiekursen kommer til at falde fremadrettet og omvendt. Derfor er det vigtigt at RSI stiger og gerne over 50 som er midtpunktet i intervallet, da det så ofte indikere op trend. Hvis RSI er stigende og over 50 er det et stærkt eller meget positivt signal. Hvis RSI derimod er faldende og under 50 er det et negativt eller svagt signal.

  • MACD - Moving Average Convergence Divergence - er designet til at afsløre ændringer i styrke, retning, momentum og varighed af en trend i en aktiekurs. MACD fortæller lidt det samme som RSI og er vigtig fordi det kan fortælle lidt om fremtiden, f.eks. ligesom med RSI så hvis MACD er faldende men aktiekursen er stigende så kan det betyde at aktiekursen kommer til at falde fremadrettet og omvendt. Derfor er det vigtigt at MACD stiger og gerne over o som er midtpunktet i intervallet, da det så ofte indikere op trend. Hvis MACD er stigende og over 0 er det et stærkt eller meget positivt signal. Hvis MACD derimod er faldende og under 0 er det et negativt eller svagt signal.

  • Volumen er antallet af aktier som bliver handlet. Volumen bruges til at se om et brud på modstand er ægte, hvilket vil sige om aktien skal videre op, eller om det er et falsk brud og at aktien måske så falder tilbage under modstand igen. Ægte brud er kendetegnet ved høj positiv volumen og falske er svag positiv volumen. Jo højere og mere positiv volumen er, jo mere understøtter det videre opgang for aktiekursen.

  • Risk/Reward er forholdet mellem den risiko du tager og den mulige gevinst di kan opnå, sagt på en anden måde er det afstanden mellem købskurs og stop loss, og afstanden mellem købskurs og målet. Risk/Reward skal som minimum være 2,00 ellers bør man ikke købe idet risikoen er for stor i forhold til den mulige gevinst.

Disclaimer:

Alt indehold på denne blog er på ingen måder en anbefaling eller rådgivning og det skal udelukkende opfattes som inspiration. Jeg opfordrer til at man selv laver sin egen analyse. Det vil tydeligt fremgå hvis Rasmus Mühlback Hansen har aktier i nogen af de nævnte selskaber eller lignende. Historisk Afkast er på ingen måde en garanti for fremtidigt afkast. Det anbefales at man investerer ansvarligt og kun med penge som man kan tåle at tabe. Rasmus Mühlback Hansen og Mühlback Invest kan på ingen måde holdes ansvarlig.

Rasmus Mühlback Hansen ejer aktier i følgende selskaber: Yara International, Genmab og Barrick Gold Corp.

54 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle