• Rasmus Mühlback Hansen

Makro analyse

Kina

Hurtig forklaring for at kunne forstå nedenstående. PMI står for purchasing managers index og udkommer en gang om måneden. PMI er hvad man kalder en leading indikator som er med til at give en ide om hvor økonomien er på vej hen. Når PMI er under 50 er det negativt og økonomiske nedgang kan være forude, dog siger man at man som minimum skal have 3 måneder i træk med negativ PMI før det betyder noget.

PMI tal i Kina er under 50 hvilket er negativt og kan indikere en økonomisk nedgang i Kina i den nærmeste fremtid. Det er dog vigtigt at sige at dette kun er først måned hvor den er under 50 og derfor ikke opfylder kravet endnu om et det er negativt. Kina er også et land som hurtigt kan få gang i væksten sammenlignet med Vesten, da deres styreform gør at de kan gå til ekstremer for at holder live i det økonomiske opsving. Under alle omstændigheder skal man holde øje med de næste PMI tal fra Kina, da de kan sige noget om fremtiden for den økonomiske udvikling i Kina og i resten af verden, specielt fordi Kina er verdens produktionsland.


USA

PMI tal fra USA holder sig over 50 hvilket indikerer at økonomien forsætter sin fremgang og er positivt for aktiemarkedet. NMI som står for non-manufacturing index som måler det samme som PMI bare for servicevirksomhederne hvor PMI måler produktionsvirksomhederne. Der er relevant at kigge på NMI i Vesten da servicevirksomheder fylder stadig mere og mere i de vestlige økonomier. NMI er f.eks. ikke helt så relevant i Kina da de stadig er en stor produktionsøkonomi. NMI i USA holder sig også over 50 hvilket ligesom PMI indikerer en fortsat fremgang for økonomien i USA. PMI og NMI har dog en faldende tendens hvilket betyder at den fortsatte opgang ikke kommer til at være ligeså kraftig som tidligere.


EU

I EU har man lavet noget som hedder ESI hvilket står for Economic sentiment indicator. ESI måler industri, service, consumer, retailer og building sektorerne, både hver for sig men også sammen i et tal. Dette tal giver at samlet overblik i hvordan det går med økonomien og Europakommissionen udgiver både disse tal for hele EU, eurozonen og hvert enkelt land i EU. Mit fokus er dog på hvordan det går i EU. Midtpunktet hvor man skelner mellem godt og dårligt er 100 når man ser på ESI og ikke 50 ligesom PMI og NMI. ESI holder sig også over 100 hvilket indikerer fortsat opgang for den europæiske økonomi. ESI har dog en faldende tendens hvilket betyder at den fortsatte opgang ikke kommer til at være ligeså kraftig som tidligere.

Konklusion

Konklusionen er at PMI, NMI og ESI i 2 ud af 3 af verdens største økonomier/økonomiske områder indikerer videre opgang i økonomien hvilket er et positivt tegn. Dog skal man være opmærksom på at opsvinget kommer til at forsætte i et langsommere tempo en tidligere. Det er også værd at holde øje med BNP-tal fra de enkelte lande/områder samt hvad centralbanker og nationalbanker gør i forhold til at holde gang i det økonomiske opsving. Det virker til at aktiemarkedet har en forventning om at der vil komme lempelser i from af rentenedsættelser. Hvilket alt andet lige vil sende flere penge ind i aktiemarkedet grundet mangel på alternative investeringer. Så hold øje med PMI, NMI og ESI samt BNP-tal og hvad der kommer af udmeldinger fra centralbankerne.

30 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle