• Rasmus Mühlback Hansen

Modelporteføljer – Opdatering for juli

Modelporteføljen Aktier har nu været investeret i lidt over en måned og med et afkast på 4.384,33kr. svarende til 0,88%. Ser man dog i forhold til den investerede kapital så er afkastet på hele 1,08%. Afkastet er nogenlunde tilfredsstillende taget i betragtning den volatilitet og usikkerhed som har præget markederne.

Det samme gælder for modelporteføljen Spekulanten som også har været præget af volatilitet og usikkerhed. Dog har porteføljens investering i guld og guldminer givet et sikkert afkast på trods af usikkerheden. Porteføljen har, på trods af at været næsten 70% kontant og kun 30% investeret, leveret et afkast på 3.801,60kr. for samme periode, hvilket svarer til et afkast på 0,76%. Afkastet af den investerede kapital er på hele 2,41%.


Nedenfor kan det to porteføljers beholdninger og afkast på enkelte aktiver ses.


Modelportefølje - Aktier:

Startede d. 25.06.2019 med en værdi af 500.000kr. hvor der er opsat nogle begrænsninger for at minimere risikoen. En position må ikke overstige 100.000kr i købsværdi. Det maksimale tab må ikke være over 5.000kr. Til sidst så må Risk Reward ikke være under 2.

Risiko for porteføljen:


Modelportefølje - Aktier:

Startede d. 28.06.2019 med en værdi af 500.000kr. hvor der er opsat nogle begrænsninger for at minimere risikoen. En position må ikke overstige 100.000kr i købsværdi. Det maksimale tab må ikke være over 5.000kr. Til sidst så må Risk Reward ikke være under 2.

Risiko for porteføljen:Næste porteføljeopdatering vil senest komme i staten af september.


Begreber:

  • RSI - Relative Strength Index – måler styrken på dage med kursstigning i forhold til styrken på dage med kursfald. RSI bruges til at kortlægge den aktuelle og historiske styrke eller svaghed baseret på slutkurserne i en nylig handelsperiode. Hvis RSI stiger - og gerne over 50, som er midtpunktet i intervallet – vil det ofte indikere opadgående trend. Hvis RSI er stigende og over 50 er det et positivt signal. Hvis RSI derimod er faldende og under 50 er det et negativt signal. Hvis aktiekursen er stigende, men RSI faldende, kan det antyde et forestående fald i aktiekursen – og omvendt.

  • MACD - Moving Average Convergence Divergence – måler forholdet mellem flere glidende gennemsnit og er designet til at afsløre ændringer i styrke, retning, momentum og varighed af en trend i en aktiekurs. Når et kort glidende gennemsnit, dvs et glidende gennemsnit baseret på en kort periode, krydser et eller flere lange glidende gennemsnit, udløses et købssignal. MACD vil da stige til over nul. Hvis MACD stiger - og gerne over nul – vil det ofte indikere en opadgående trend. Hvis MACD er stigende og over nul er det et positivt signal. Hvis MACD derimod er faldende og under nul er det et negativt signal. Ligesom for RSI gælder det, at hvis MACD er faldende, men aktiekursen stigende, så kan det antyde, at aktiekursen kommer til at falde - og omvendt.

  • Volumen er antallet af aktier, som bliver handlet. Volumen bruges til at se, om et brud på modstand er ægte, hvilket vil sige om aktien skal videre op, eller om det er et falsk brud, og at aktien måske så falder tilbage under modstand igen. Ægte brud er kendetegnet ved høj volumen, mens falske brud sker ved svag volumen. Jo højere volumen, desto mere understøttes den videre opgang for aktiekursen.

  • Risk/Reward er forholdet mellem risiko og mulig gevinst, sagt på en anden måde er det afstanden mellem købskurs og stop loss divideret med afstanden mellem købskurs og målet. Risk/Reward skal som minimum være 2,00 ellers bør man ikke købe, idet risikoen vil være for stor i forhold til den mulige gevinst.

Disclaimer:

Alt indehold på denne blog er på ingen måder en anbefaling eller rådgivning og det skal udelukkende opfattes som inspiration. Jeg opfordrer til at man selv laver sin egen analyse. Det vil tydeligt fremgå hvis Rasmus Mühlback Hansen har aktier i nogen af de nævnte selskaber eller lignende. Historisk Afkast er på ingen måde en garanti for fremtidigt afkast. Det anbefales at man investerer ansvarligt og kun med penge som man kan tåle at tabe. Rasmus Mühlback Hansen og Mühlback Invest kan på ingen måde holdes ansvarlig.

Rasmus Mühlback Hansen ejer aktier i følgende selskaber: Dem som er markeret med en * samt Guld og Barrick Gold Corp.

48 visninger0 kommentarer