• Rasmus Mühlback Hansen

Momentum porteføljen: Kommer stærkt igen i marts med en stigning på næsten 10%

Momentum porteføljen indhentede en del af det tabte for årets to første måneder med en stigning på 9,68% i marts. Alle delporteføljerne endte i plus for marts måned med specielt den svenske og norske del bidrog til det flotte resultat. Både de stigende olie- og gaspriser samt stigende fragtrater var med til at skubbe den svenske og norske del i den rigtige retning.


Intro

Momentum handler om at investere i de aktier som er steget mest over en vis periode, i håbet om at de vil fortsætte med at stige. Jeg har testet strategien for denne modelportefølje, helt tilbage til starten af år 2000 og resultaterne ser lovende ud. Modelporteføljen har siden porteføljens start i januar 2021 leveret et afkast på 36,50% før omkostninger. Modelportefølje vil blive opdateret hver måned og du vil dermed kunne følge porteføljen med dine egne penge. Porteføljen er opdelt geografisk på de fire nordiske lande, Danmark, Finland, Norge og Sverige og tager udgangspunkt i alle mid- og large cap aktierne i disse lande. Det vil sige at selskaberne der indgår i denne modelportefølje vælges blandt alle store og mellemstore børsnoteret selskaber i de fire lande. Fordelen ved at vælge blandt de største er at aktierne er mere likvide (Det vil sige at de handles oftere) og det er derfor ikke særlig stor forskel mellem købs- og salgspris.

Du kan læse det første indlæg omkring porteføljen her.Resultaterne fra marts måned

Den danske del af porteføljen, bestod i sidste måned af to aktier, nemlig Solar B som steg med 4,77% og Sparekassen Sjælland-Fyn som steg med 11,00%. Begge aktier har også betalt udbytte på 45 kr. fra Solar og 6 kr. fra Sparekassen Sjælland-Fyn, som også har bidraget til den positive udvikling. Dette betyder at den danske del af porteføljen har givet et positivt afkast på 7,88% i marts måned.


De tre aktier som indgik i den finske del af porteføljen, var Incap, Stockmann og Tecnotree Corporation. To ud af de tre aktier endte med at stige, nemlig Stockman med en stigning på 5,20% og Incap med en stigning på 6,12%. Tecnotree Corporation endte dog marts måned med et fald på 4,21%. Faldet i den ene aktie påvirker den finske del af porteføljen negativt hvilket betyder at denne del af porteføljen kun endte med en stigning på 2,37%.


I den svenske del af porteføljen var det kun den svenske olieaktie Africa Oil som endte med et negativt resultat i marts måned. Africa Oil endte med at falde 8,71%, men dette fald blev opvejet af de resterende aktier i denne del af porteføljen. Africa Oil betalte også et mindre udbytte men det var ikke nok til at opveje faldet. De tre andre aktier i porteføljen steg med henholdsvis 20,74% (Hexatronic Group), 13,48% (New Wave Group) og 27,01% (International Petroleum Corporation). Det betyder at den svenske del af porteføljen endte med en stigning på 13,13% i sidste måned.


Den norske del af porteføljen var den som bidrog mest til det positive resultat for marts måned. Det var de to rederiaktier Flex LNG og MPC Container Ships endte med at stige henholdsvis 18,79% og 12,00%. MPC Container Ships betalte også udbytte på 0,95 USD i marts måned hvilket også bidrog til det flotte resultat. Den norske del endte marts måned med en stigning på hel 15,39%.


Alt i alt endte porteføljen med at stige 9,69% i marts måned, hvilket er den først måned i år med et positivt resultat. Jeg forventer at denne positive tendens forsætter og at porteføljen derfor snart er i plus igen og ender året med en stigning.Ændringer

Nedenfor kan du se de opdaterede porteføljer, både de nye aktier og dem som fortsætter i porteføljen. Alle aktierne er blevet nulstillet så de har købskurs pr. 1. februar, hvilket gør det nemmere at se hvilke aktier der klarer sig bedst i den enkelt måned.

I den danske del af porteføljen er Sparekassen Sjælland-Fyn stadig at finde mens Solar B skiftes ud med Novo Nordisk.


I den finske del af porteføljen er der ikke sket nogen ændringer og derfor fortsætter Incap, Stockmann og Tecnotree Corporation med at være en del af porteføljen.


Det er kun NP3 Fastigheter som bliver skiftet ind i den svenske del af porteføljen. NP3 Fastigheter erstatter Africa Oil Corp. Hexatronic group, International Petroleum Corporation og New Wave Group fortsætter alle i porteføljen.


I den norske del af porteføljen foretages der ingen udskiftninger. Det betyder at Flex LNG og MPC Container Ships fortsætter med at blive i porteføljen.Aktiemarkedet har i den grad startet året med et brag af en korrektion. Jeg tror dog, som jeg også skrev sidste gang at vi har set bunden for nu og at markedet vil indhente det tabte og ende året i plus. Som investor skal du dog holde skarpt øje med at råvarepriserne og inflationen ikke stiger for hurtigt og dermed fører til hurtigere og større rentestigninger som kan presse verdensøkonomien ud i en ny recession.Disclaimer:

Alt indehold på denne blog er på ingen måder en anbefaling eller rådgivning og det skal udelukkende opfattes som inspiration. Jeg opfordrer til at man selv laver sin egen analyse. Det vil tydeligt fremgå hvis Rasmus Mühlback Hansen har aktier i nogen af de nævnte selskaber eller lignende. Historisk Afkast er på ingen måde en garanti for fremtidigt afkast. Det anbefales at man investerer ansvarligt og kun med penge som man kan tåle at tabe. Rasmus Mühlback Hansen og Mühlback Invest kan på ingen måde holdes ansvarlig.


Rasmus Mühlback Hansen ejer aktier i følgende af de nævnte selskaber: MPC Container Ships, International Petroleum Corporation, Hexatronic group, New Wave Group, Incap, Tecnotree Corporation og Sparekassen Sjælland-Fyn.

36 visninger0 kommentarer