• Rasmus Mühlback Hansen

Momentumporteføljen: 2021 blev et fantastisk år, mon 2022 bliver lige så godt?

December var en lige så volatil måned som november, hvilket også har påvirket momentumporteføljen, som dog stadig leverer et positivt afkast for årets sidste måned. En af aktierne endte endda med en stigning på lidt over 26%, hvilket må siges at være tilfredsstillende på bare en måned.

Intro Momentum handler om at investere i de aktier som er steget mest over en vis periode, i håbet om at de vil fortsætte med at stige. Jeg har testet strategien for denne modelportefølje, helt tilbage til starten af år 2000 og resultaterne ser lovende ud. Modelporteføljen leverede et afkast på 59,96% før omkostninger i 2021. Modelportefølje vil blive opdateret hver måned og i det første blogindlæg om denne portefølje fremgår der et overblik over handlerne som er fortaget siden starten af året og frem til juni. Porteføljen er opdelt geografisk på de fire nordiske lande, Danmark, Finland, Norge og Sverige og tager udgangspunkt i alle mid- og large cap aktierne i disse lande. Det vil sige at selskaberne der indgår i denne modelportefølje vælges bland alle store og mellemstore børsnoteret selskaber i de fire lande. Fordelen ved at vælge bland de største er at aktierne er mere likvide (Det vil sige at de handles oftere) og det er derfor ikke særlig stor forskel mellem købs- og salgspris. Du kan læse det første indlæg omkring porteføljen her. Resultaterne fra november måned Den danske del af porteføljen, bestod i sidste måned af to aktier, nemlig NTG Nordic Transport Group som er steget med 13,62% og Solar B som er steget med 8,76%. Dette betyder at den danske del af porteføljen har givet et positivt afkast på 11,19% i december måned.

De tre aktier som indgik i den finske del af porteføljen, var QT Group, Harvia og Marimekko. To ud af de tre aktier endte med et negativt afkast. Her var det QT Group og Marimekko som faldt hhv. 1,91% og 0,94%. Harvia var den eneste finske aktie som leverede et positivt afkast og endte med en stigning på 4,08%. Det betyder at den finske del af porteføljen endte med en marginal stigning på 0,41% i sidste måned.

I den svenske del af porteføljen endte halvdelen af aktierne i plus. Hexatronic Group og NP3 Fastigheter steg med henholdsvis 7,94% og 5,84%. Det var dog ikke nok til at opveje faldet for de to andre aktier, New Wave Group og EQT som faldt med 6,94% og 12, 57%. Det betyder at den svenske del af porteføljen endte med at falde 1,43% i december måned.

Den norske del af porteføljen endte med at stige 11,84%. MPC Container Ships endte med at stige 26,26%, mens FLEX LNG endte med at falde 2,58%.

Alt i alt endte porteføljen med at stige 5,49% i december måned, hvilket er et tilfredsstillende resultat hvis man tager i betragtning hvor store udsving der har været på aktiemarkedet. Porteføljen fortsætter med at leverer solide resultater og det bliver spændende at se hvordan 2022 bliver. Men stigningen på 5,49% betyder det at porteføljen endte med at stige hele 60,06% i 2021.

Ændringer Nedenfor kan du se de opdaterede porteføljer, både de nye aktier og dem som fortsætter i porteføljen. Alle aktierne er blevet nulstillet så de har købskurs pr. 1. januar, hvilket gør det nemmere at se hvilke aktier der klarer sig bedst i den enkelt måned. I den danske del af porteføljen er det stadig NTG Nordic Transport Group og Solar B som er i porteføljen.

I den finske del af porteføljen er Marimekko Corporation skiftet ud med Evli Bank i denne måned. QT Group og Harvie fortsætter med at være en del af porteføljen.

Der er kun en aktie som bliver skiftet ud i den svenske del af porteføljen. Det er aktien EQT som bliver erstattet af TF Bank. Hexatronic Group, NP3 Fastigheter og New Wave Group fortsætter alle i porteføljen.

Også i den norske del af porteføljen er der sket ændringer. Her er det Flex LNG som bliver skiftet ud med Bewi som nu udgør porteføljen sammen med MPC Container Ships.

Det bliver spændende at se hvad den sidste måned byder på og hvordan det påvirker porteføljens overordnede resultat.

Disclaimer: Alt indehold på denne blog er på ingen måder en anbefaling eller rådgivning og det skal udelukkende opfattes som inspiration. Jeg opfordrer til at man selv laver sin egen analyse. Det vil tydeligt fremgå hvis Rasmus Mühlback Hansen har aktier i nogen af de nævnte selskaber eller lignende. Historisk Afkast er på ingen måde en garanti for fremtidigt afkast. Det anbefales at man investerer ansvarligt og kun med penge som man kan tåle at tabe. Rasmus Mühlback Hansen og Mühlback Invest kan på ingen måde holdes ansvarlig. Rasmus Mühlback Hansen ejer aktier i følgende af de nævnte selskaber: NTG, Solar, QT Group, Harvia, Marimekko, Hexatronic, NP3 Fastigheter, New Wave Group, Flex LNG og MPC Container.

406 visninger0 kommentarer