• Rasmus Mühlback Hansen

Momentumporteføljen: En måned tilbage af året

Det har været en volatil måned på aktiemarkedet, hvilket også har påvirket momentumporteføljen, som dog stadig leverer et positivt afkast for november måned. En af aktierne endte endda med en stigning på lidt over 60%, hvilket må siges at være mere end tilfredsstillende på bare en måned.Intro

Momentum handler om at investere i de aktier som er steget mest over en vis periode, i håbet om at de vil fortsætte med at stige. Jeg har testet strategien for denne modelportefølje, helt tilbage til starten af år 2000 og resultaterne ser lovende ud. Modelporteføljen har siden årsskiftet leveret et afkast på 51,63% før omkostninger. Modelportefølje vil blive opdateret hver måned og i det første blogindlæg om denne portefølje fremgår der et overblik over handlerne som er fortaget siden starten af året og frem til juni. Porteføljen er opdelt geografisk på de fire nordiske lande, Danmark, Finland, Norge og Sverige og tager udgangspunkt i alle mid- og large cap aktierne i disse lande. Det vil sige at selskaberne der indgår i denne modelportefølje vælges bland alle store og mellemstore børsnoteret selskaber i de fire lande. Fordelen ved at vælge bland de største er at aktierne er mere likvide (Det vil sige at de handles oftere) og det er derfor ikke særlig stor forskel mellem købs- og salgspris.


Du kan læse det første indlæg omkring porteføljen her.


Resultaterne fra november måned

Den danske del af porteføljen, bestod i sidste måned af to aktier, nemlig NTG Nordic Transport Group som er faldet med 3,24% og Cbrain som er faldet med 0,72%. Dette betyder at den danske del af porteføljen har givet et negativt afkast på 1,98% i november måned.


De tre aktier som indgik i den finske del af porteføljen, var QT Group, Harvia og Outokumpu. To ud af de tre aktier endte med et negativt afkast. Her var det QT Group og Outokumpu som faldt hhv. 3,87% og 4,85%. Harvia er den eneste finske aktie som er steget og endte med en stigning på 3,38%. Det betyder at den finske del af porteføljen faldt med 1,78% i sidste måned.


I den svenske del af porteføljen endte tre af de fire aktier i plus. Hexatronic Group, New Wave Group og Volati steg med henholdsvis 60,53%, 28,89%og 14,85%. International Petroleum Corporation endte med et faldt på 13,00%. Det betyder at den svenske del af porteføljen endte med at stige hele 22,82% i november måned.


Den norske del af porteføljen, var den del som trak mest i den forkerte retning og endte med at falde 5,39%. MPC Container Ships endte med at stige 13,28%, men det var ikke nok til at dække tabet fra DNO som faldt med 24,07%.Alt i alt endte porteføljen med at stige 3,41% i november måned, hvilket er et tilfredsstillende resultat hvis man tager i betragtning hvor store udsving der har været på aktiemarkedet. Porteføljen fortsætter med at leverer solide resultater og det bliver spændende at se hvordan det hele slutter 31. december. Men stigningen på 3,41% betyder at porteføljen nu er steget med 51,63% siden nytår.Ændringer


Nedenfor kan du se de opdaterede porteføljer, både de nye aktier og dem som fortsætter i porteføljen. Alle aktierne er blevet nulstillet så de har købskurs pr. 1. november, hvilket gør det nemmere at se hvilke aktier der klarer sig bedst i den enkelt måned.

I den danske del af porteføljen er det stadig NTG Nordic Transport Group som er i porteføljen, men Cbrain er blevet skiftet ud med Solar B.


I den finske del af porteføljen er Outokumpu skiftet ud med Marimekko Corporation i denne måned. QT Group og Harvie fortsætter med at være en del af porteføljen.


Det er kun Volati og International Petroleum Corporation som bliver skiftet ud med NP3 Fastigheter og EQT. Hexatronic group og New Wave Group fortsætter begge i porteføljen.


I den norske del af porteføljen er det Flex LNG som bliver skiftet ind i stedet for DNO. MPC Container Ships fortsætter med at blive i porteføljen.


Det bliver spændende at se hvad den sidste måned byder på og hvordan det påvirker porteføljens overordnede resultat.


Disclaimer:

Alt indehold på denne blog er på ingen måder en anbefaling eller rådgivning og det skal udelukkende opfattes som inspiration. Jeg opfordrer til at man selv laver sin egen analyse. Det vil tydeligt fremgå hvis Rasmus Mühlback Hansen har aktier i nogen af de nævnte selskaber eller lignende. Historisk Afkast er på ingen måde en garanti for fremtidigt afkast. Det anbefales at man investerer ansvarligt og kun med penge som man kan tåle at tabe. Rasmus Mühlback Hansen og Mühlback Invest kan på ingen måde holdes ansvarlig.


Rasmus Mühlback Hansen ejer aktier i følgende af de nævnte selskaber: NTG, Cbrain, QT Group, Harvia, MPC Container Ships og New Wave Group.

158 visninger0 kommentarer