• Rasmus Mühlback Hansen

Momentumporteføljen leverer igen et plus i oktober

Momentumporteføljen endte med at stige lige under 8% i oktober måned, hvilket bringer det samlede afkast op på 46,63% siden nytår. En aktie steg hele 67% og tre aktier er blevet skiftet ud, hvilke kan du læse mere om i indlægget.


Intro

Momentum handler om at investere i de aktier som er steget mest over en vis periode, i håbet om at de vil fortsætte med at stige. Jeg har testet strategien for denne modelportefølje, helt tilbage til starten af år 2000 og resultaterne ser lovende ud. Modelporteføljen har siden årsskiftet leveret et afkast på 46,63% før omkostninger. Modelportefølje vil blive opdateret hver måned og i det første blogindlæg om denne portefølje fremgår der et overblik over handlerne som er fortaget siden starten af året og frem til juni. Porteføljen er opdelt geografisk på de fire nordiske lande, Danmark, Finland, Norge og Sverige og tager udgangspunkt i alle mid- og large cap aktierne i disse lande. Det vil sige at selskaberne der indgår i denne modelportefølje vælges bland alle store og mellemstore børsnoteret selskaber i de fire lande. Fordelen ved at vælge bland de største er at aktierne er mere likvide (Det vil sige at de handles oftere) og det er derfor ikke særlig stor forskel mellem købs- og salgspris.


Du kan læse det første indlæg omkring porteføljen her.


Resultaterne fra oktober måned

Den danske del af porteføljen, bestod i sidste måned af to aktier, nemlig NTG Nordic Transport Group som er steget med 8,71% og Cbrain som er faldet med 0,57%. Dette betyder at den danske del af porteføljen har givet et positivt afkast på 4,07% i oktober måned.


De tre aktier som indgik i den finske del af porteføljen, var QT Group, Harvia og Evli Bank. To ud af tre er faldt med 1,69% (QT Group) og 8,33% (Evli Bank). Harvia er den eneste finske aktie som er steget og endte med en stigning på 13,19%. Det betyder at den finske del af porteføljen steg med 1,06% i sidste måned.


I den svenske del af porteføljen endte alle fire aktier i plus. Hexatronic Group, International Petroleum Corporation, New Wave Group og Collector steg med henholdsvis 67,74%, 9,37%, 16,72 og 16,62%. Det betyder at den svenske del af porteføljen endte med at stige hele 27,61% i oktober måned.


Den norske del af porteføljen, var den del som trak mest i den forkerte retning og endte med at falde 0,77%. MPC Container Ships endte med at falde 10,44%, men Flex LNG steg med 8,90%.


Alt i alt endte porteføljen med at stige 7,97% i oktober måned, hvilket er et tilfredsstillende resultat på bare en måned. Porteføljen fortsætter med at leverer solide resultater og det bliver spændende at se hvordan det hele slutter 31. december. Men stigningen på 7,97% betyder at porteføljen nu er steget med 46,63% siden nytår.Ændringer

Nedenfor kan du se de opdaterede porteføljer, både de nye aktier og dem som fortsætter i porteføljen. Alle aktierne er blevet nulstillet så de har købskurs pr. 1. november, hvilket gør det nemmere at se hvilke aktier der klarer sig bedst i den enkelt måned.


I den danske del af porteføljen er det stadig NTG Nordic Transport Group og Cbrain som er i porteføljen, der dermed ikke sket nogen ændringer i denne del.


I den finske del af porteføljen er Evli Bank skiftet ud med Outokumpu i denne måned. QT Group og Harvie fortsætter med at være en del af porteføljen.


Det er kun Collector som bliver skiftet ud med Volati. Hexatronic group, International Petroleum Corporation og New Wave Group fortsætter alle i porteføljen.


I den norske del af porteføljen er det Flex LNG som bliver skiftet ud med DNO. MPC Container Ships fortsætter med at blive i porteføljen.


Det ligner at den korrektion vi har set, som jeg også omtalte i sidste indlæg, er overstået og at aktiemarkedet nu ser ud til at kunne fortsætte op resten af året. Det bliver formentlig en meget volatil periode for porteføljen da flere af selskaberne kommer med regnskab i den kommende måned.


Disclaimer:

Alt indehold på denne blog er på ingen måder en anbefaling eller rådgivning og det skal udelukkende opfattes som inspiration. Jeg opfordrer til at man selv laver sin egen analyse. Det vil tydeligt fremgå hvis Rasmus Mühlback Hansen har aktier i nogen af de nævnte selskaber eller lignende. Historisk Afkast er på ingen måde en garanti for fremtidigt afkast. Det anbefales at man investerer ansvarligt og kun med penge som man kan tåle at tabe. Rasmus Mühlback Hansen og Mühlback Invest kan på ingen måde holdes ansvarlig.


Rasmus Mühlback Hansen ejer aktier i følgende af de nævnte selskaber: NTG, Cbrain, QT Group, Harvia, MPC Container Ships, New Wave Group, FLEX LNG, Evli Bank og Collector.


114 visninger0 kommentarer