• Rasmus Mühlback Hansen

Ny momentum modelportefølje

Efter længere tids stilhed fra min side vil jeg nu igen begynde at komme med indlæg som du kan følge og måske finde inspiration. Jeg har brugt tiden på at undersøge forskellige handelsstrategier og specielt en strategi, som omhandler momentum, har vist sig særdeles interessant og jeg vil derfor gerne dele den med dig.


Momentum handler om at investere i de aktier som er steget mest over en vis periode, i håbet om at de vil fortsætte med at stige. Jeg har testet strategien for denne modelportefølje, helt tilbage til starten af år 2000 og resultaterne ser lovende ud. Modelporteføljen har siden årsskiftet leveret et afkast på 18,21% før omkostninger. Modelportefølje vil blive opdateret hver måned og i dette første indlæg omkring vil der også fremgå et overblik over handlerne som er fortaget siden starten af året. Porteføljen er opdelt geografisk på de fire nordiske lande, Danmark, Finland, Norge og Sverige og tager udgangspunkt i alle mid- og large cap aktierne i disse lande. Det vil sige at selskaberne der indgår i denne modelportefølje vælges bland alle store og mellemstore børsnoteret selskaber i de fire lande. Fordelen ved at vælge bland de største er at aktierne er mere likvide (Det vil sige at de handles oftere) og der er derfor ikke særlig stor forskel mellem købs- og salgspris.


Porteføljen tager udgangspunkt i at der investeres 100.000 kr. i hvert land, men du vil sagtens kunne investere for meget mindre beløb. Investere du for små beløb bør du dog være opmærksom på at dine handelsomkostninger ikke bliver for store, hvilket i værste tilfælde kan lede til at du ende med at tabe penge selvom aktierne stiger. Med en investering på 100.000 kr. i hvert land, er porteføljens samlede totalværdi på 400.000 kr., som i år allerede er blevet til 472.851 kr., hvilket betyder at der nu er placeret 118.212 kr. i hvert land. Afkastet for porteføljen opgøres hver måned omkring månedsskriftet men der vil også komme opdateringer løbende hvor der bliver givet en status på hvordan det går med porteføljen.

Nedenfor kan du se hvilke aktier der indgår i modelporteføljen i juni måned, fordelt på hvert land:

Den danske del af portefølje består af 2 aktier, som i denne måned er NTG Nordic Transport Group og Cbrain. Begge aktier har tidligere indgået i porteføljen, hvilket også kan ses længere nede, under det historiske overblik.


Der indgår tre finske aktier i porteføljen, som er QT Group, Harvia og Marimekko Corporation. QT Group og Harvia er begge gengangere i porteføljen, men det er første gang i år at Marimekko Corporation indgår. Hvilke finske aktier som ellers har været i porteføljen i år, kan ses under det historiske overblik.


Ligesom den danske del af porteføljen, indgår der kun to norske aktier. De to norske aktier er REC Silicon og MPC Container Ships. REC Silicon har været en del af porteføljen siden nytår, hvorimod MPC Container Ships er helt ny. Det historiske overblik kan ses længere nede.


Den svenske del, består af hele fire aktier som er New Wave Group, Svolder A, Elanders B og G5 Entertainment. New Wave Group og Svolder A har ikke før været en del af porteføljen i år. Elanders B og G5 Entertainment har derimod været en del af porteføljen før, specielt G5 Entertainment, som det også kan ses i det historiske overblik nedenfor.Det historiske overblik:

Historikken for den danske del af porteføljen i år:


Overblik over de finske aktier som har været i porteføljen:


Historikken for den norske del af porteføljen i år:


Handler i den svenske del af porteføljen, siden nytår:


Disclaimer:

Alt indehold på denne blog er på ingen måder en anbefaling eller rådgivning og det skal udelukkende opfattes som inspiration. Jeg opfordrer til at man selv laver sin egen analyse. Det vil tydeligt fremgå hvis Rasmus Mühlback Hansen har aktier i nogen af de nævnte selskaber eller lignende. Historisk Afkast er på ingen måde en garanti for fremtidigt afkast. Det anbefales at man investerer ansvarligt og kun med penge som man kan tåle at tabe. Rasmus Mühlback Hansen og Mühlback Invest kan på ingen måde holdes ansvarlig.

Rasmus Mühlback Hansen ejer aktier i følgende selskaber: NTG, QT Group G5 Entertainment og REC Silicon.

104 visninger0 kommentarer